Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:28:46+01:00
1. Źródła informacji geografii:
-atlasy geograficzne,
-podręczniki,
-Internet,
-przewodniki turystyczne;

2. Geografię dzielimy na:
a)fizyczną, zajmującą się środowiskiem przyrodniczym;
b)społeczno-ekonomiczną, zajmującą się działalnością człowieka.
2 3 2
2009-11-16T16:34:07+01:00
1 Źródła wiedzy geograficznej:
a)słowne (opisowe)
-teksty źródłowe
-prasa
-poradniki
-literatura naukowa
-przewodniki turystyczne
-literatura piękna
-słowniki
-encyklopedie
b)matematyczne
-wyniki pomiarów
-tabela z danymi liczbowymi
-roczniki statystyczne
c)graficzne
-mapa
-schemat
-wykres
-diagram
-szkic
-plan
-album
d)mieszane (multimedialne)
-internet
-filmy edukacyjne
-programy komputerowe
e)badania terenowe.
2.Geografię dzielimy na:
-geografię regionalną
-fizyczną
-społeczną
-ludności
-ekonomiczna
-osadnictwa
-geomorfologia
-przemysłu
-transportu
-usług
-polityczna
-rolnictwa.

To chyba tyle;)
5 5 5