Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:32:48+01:00
Rota napisane przez Marie Konopnicką. Pierwszym impulsem to powstania tej pieśni były tragiczne wydarzenia we Wrześni pod Poznaniem. W 1901 roku Maria Konopnicka, przebywająca od 10 lat w Europie Zachodniej, dowiedziała się o pruskich represjach. Zarówna ruchy wrzesińskie jak i dalsze antypolskie, germanizacje posunięcia władz w zaborze pruskim skołoniły poetkę do napisania słynnyj dziś pieśni Roty.