Odpowiedzi

2009-11-16T16:37:00+01:00
Erytrocyt (gr. erythros czerwony, kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę.

Trombocyt – podłużna komórka pozbawiona jądra odgrywająca u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.
U człowieka podobną funkcję pełnią płytki krwi, które jednak nie zawierają jądra komórkowego. Czasem w odniesieniu do ludzi używa się też nazwy płytka Bizzozera.

Leukocyt – inaczej krwinka biała – komórkowy składnik krwi. Leukocyty są stosunkowo duże, niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją nawet do 20 lat. Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie.
2009-11-16T16:38:37+01:00
Rodzaje komórek krwi: erytrocyty (krwinki czerwone), leukocyty (krwinki białe) oraz trombocyty (płytki krwi)
1)krwinki czerwone mają za zadanie transportować tlen do wszystkich tkanek i komórek organizmu, a następnie w jego miejsce związać dwutlenek węgla i oddać go w płucach, by móc na nowo związać tlen. Poza tym biorą udział w przenoszeniu i magazynowaniu pewnych składników mineralnych oraz organicznych.
2)krwinki białe pełnią funkcje ochronne w organizmie
3)płytki krwi są komórkami biorącymi udział w regulacji krzepnięcia krwi. Pełnią także ważną rolę w magazynowaniu i transporcie niektórych ważnych biologicznie substancji jak serotonina i adrenalina
4 4 4
2009-11-16T16:40:39+01:00
erytrocyty(krwinki czerwone) - transport tlenu do komórek i dwutlenku węgla z płuc
leukocyty(krwinki białe) - niszczą drobnoustroje chorobotwórcze na drodze fagocytozy
trombocyty(płytki krwi) - biorą udział w procesie krzepnięcia krwi
1 5 1