Trójkąt jest wpisany w okrąg, gdy........................jego.....................leżą na....................
Jeżeli trójkąt jest.........................w okrąg, to okrąg jest .........................na tym trójkącie.
Środek okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym leży..................tego trójkąta.
Środek okręgu opisanego na trójkącie rozwartokątnym leży................................tego trójkąta.
Środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży..............................tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

2009-05-09T09:01:31+02:00
Trójkąt jest wpisany w okrąg, gdy wszystkie jego wierzchołki leżą na okręgu
Jeżeli trójkąt jest wpisany w okrąg, to okrąg jest opisany na tym trójkącie.
Środek okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym leży ''na polu'' tego trójkąta.
Środek okręgu opisanego na trójkącie rozwartokątnym leży poza obwodem tego trójkąta.
Środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w połowie przeciw prostokątnejtego trójkąta.
7 4 7