Odpowiedzi

2009-11-16T16:58:34+01:00

Prezydent jest to osoba która sprawuje najwyższą władzę w danym kraju.Jest przedstawicielem władz w kraju ,gwarantem w ciągłości władzy państwowej.
Pełni on funkcję symboliczną i reprezentacyjną uosabia autorytet władzy państwa.
arbitrażowa-powinien czuwać nad harmonijnym i sprawnym funkcjonowaniem pozostałych władz,pomagać w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w celu przywrócenia ich normalnego działania.funkcja wykonawcza;bierze w pewnym zakresie udział w prowadzeniu polityki zagranicznej oraz obronnej.
16 4 16