Zapisz :
a) liczbę p 6 większą od kwadratu liczby a
b)liczbę o 5 mniejszą od dwukrotnosci liczby b
c) liczbę 3 razy mniejszą od połowi liczby c
d)liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby d
e) liczbę , która stanowi 76 % liczby e
F) liczbę o 20 % większą od f
g)liczbę o 30 % mniejszą od g

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A)a²+6
b) 2b-5
c) 1/2c :3
d) 5 * d²
e) 0,76e
f) 120%f=1,2f
g) 70%g=0,7g
56 4 56