Zad1
Uzupełnij równania reakcji spalania wtynu:
a)_________C₂H₂+___________→____CO₂+_________
b)_________C₂H₂+___________→C+__________
c)_________C₂H₂+___________→CO+_________


Zad2
Napisz równiania reakcji etynu z podanymi substancjami . Podaj nazwę produktów:
a)__________H₂→________________
b)__________2H₂→___________
c)__________Br₂→____________
d)__________HCl₂→_____________
e)__________H₂O→_________

1

Odpowiedzi

2012-07-28T23:48:44+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji spalania etynu:

 

a) 2C₂H₂ + 5O₂ ⇒ 4CO₂ + 2H₂O

 

b) 2C₂H₂ + 3O₂ ⇒ 4CO + 2H₂O

 

c) 2C₂H₂ + O₂ ⇒ 4C + 2H₂O

 

 

Zadanie 2. Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami . Podaj nazwę produktów:


a) CH≡CH + H₂ =Ni⇒ CH₂=CH₂

produkt: eten


b) CH≡CH + 2H₂ =Ni⇒ CH₃-CH₃

produkt: etan


c) CH≡CH + Br₂ ⇒ CH(Br)=CH(Br)

produkt: 1,2-dibromoeten


d) CH≡CH + HCl ⇒ CH₂=CH(Cl)

produkt: chloroeten


e) CH≡CH + H₂O =kat.⇒ CH₂=CH(OH)⇔CH₃CHO

produkty: powstaje nietrwały enol, który samorzutnie przekształca się w cząsteczkę etanalu (aldehydu)
Pozdrawiam :)