Zadania z elektrostatyki (tak mi się przynajmniej wydaje)!! Daję 200, ale jeżeli ktoś wykona poniżej 70%, to usuwam odpowiedź. Wybiorę najlepszą! Sporo zadań, ale nie są jakieś strasznie trudne. Ja jestem noga z fizyki, więc potrzebna mi pomoc :) Byłbym dozgonnie wdzięczny, gdyby ktoś tłumaczył zadanie, jeżeli jest trudniejsze. Kiedy w poleceniu jest: (...) Opisz dlaczego tak się dzieje, to nie piszcie: Bo tak. Trzeba napisać sensowną odpowiedź. Proszę o dość szybką odpowiedź!
1.Jak zachowa się piłka spoczywająca na powierzchni jeziora, jeżeli dotrze do niej fala spowodowana rytmicznym uderzaniem wiosła o powierzchnię wody przez znajdującego się w pobliżu kajakarza? Uzasadnij odpowiedź.
2. Czy pogoda może mieć wpływ na szybkość rozchodzenia sie dźwięku w powietrzu?
3. W jaki sposób można zmienić wysokość dźwięku wydawanego przez drgającą strunę?
4. Obserwując na niebie lecący samolot odrzutowy (zwany naddźwiękowym) odnowimy wrażenie, że źródło dźwięku znajduje się za samolotem. Jak można wyjaśnić to zjawisko?
5. W dawnych czasach na dzikim zachodzie Indianie, chcąc się dowiedzieć, czy nieznani jeźdźcy zbliżali się w ich stronę, przykładali ucho do ziemi. W jakim celu to robili?
6. Czy dwaj kosmonauci wykorzystujący pracę na zewnątrz kosmicznej stacji orbitalnej mogą się porozumieć ze sobą za pomocą fal głosowych?
7. Pierwsze ciało drga z częstotliwością 12 Hz, drugie 24 Hz, a trzecie 15000 Hz. Które z tyc ciał wydaje dźwięk słyszalny dla ucha ludzkiego?
8.Piotr przyłożył ucho do stalowej szyny kolejowej. W odległości 1084m od Piotra jego kolega Tomek uderzył mocno w szynę młotem. Dźwięk biegnący w szynie dotarł do Piotra 3 sekundy wcześniej niż dźwięk biegnący w powietrzu. JAka jest szybkość dźwięku w stali, jeśli szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s?
Dane: s=
(taki trójkącik, nie wiem jak się fizycznie to określa)t=
V(p) (czyli pewnie szybkość dźwięku w powietrzu)=
Szukamy:
Rozwiazanie:
Odpowiedź:
9. Jaką treść fizyczną zawiera przysłowie ,,uderz w stół, a nożyce się odezwą"?
10. Rozwiąż logogryf (tu zaledwie kilku słówek nie znam):
a)fale, które można usłyszeć;
b) wielkośc fizyczna, której jednostką jest 1 Hz;
c) rodzaj ruchu wykonywanegoprzez błonę bębenkową w naszym uchu.
11. Dlaczego zabronione jest przewożenie w samochodzie benzyny w plastikowych kanistrach?
12. Dlaczego świeżo umyte i wysuszone włosy trudno jest ułożyć za pomocą plastkowego grzebienia?
13. Ekspedientka w sklepie pakując zakupiony towar do foliowej torebki często ma trudnośći z rozdzieleniem od siebie brzegów torebki. Co poradziłbyś ekspedientce?
14. Podczas głaskania kota możemy zauważyc w ciemności niewielkie iskierki przeskakujące między rękąa sierścią. Wyjaśnij obserwowane zjawisko.
15. Dwie bardzo małe, naelekstryzowan ekuleczki odpychają się siłą o wartości 2 N.l Oblicz wartość siły wzajemnego oddziaływania, jeżeli odległośc między nimi zmaleje dwukrotnie.
16. Dwie małe kulki naelektryzowano ładunkami jedoimiennymi q1=2uC i q2=4uC. Oblicz wartość siły wzajemnego oddziaływania kulek. Każdej z kulek dostarczono dodatkowo ładunek q=2Uc. Oblicz wartość siły, którą teraz na siebie oddziałują. Jak zmieniła się wartość siły?
Dane: q1=
q2=
q=
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
17. Logogryf (znowu kilka słowek):
a)materiał używany d wykonania izolacji przewodów elektrycznych (a także do pokrywania letnich skoczni narciarskich);
b) jej wzrost oznacza wzrost amplitudy drgań jonów sieci krystalicznej.
18. Logogryf:
a)Powstaje w wyniku rozsunięcia ładunków wewnątrz atomu;
b) znak ładunku jadra atomowego;
c) zjawisko atmosferyczne sowodowane elektryzowaniem się chmur i powierzchni ziemi;
19.Logogryf:
a) przedmiot wykonay ze szkła, potrzebny do wykonania eletroskopu;
b) szczególnie ważne prawo fizyczne (np. zachowania ładunku, energii);
20.Przy przesuwaniu ładunku 10⁻⁴ C na drodze 30 cm w polu elektrostatycznym siła pola wykonała pracę 0,06 J. Jakie napięcie panowało między punktami pola, między którymi przesuwano ładunek? Jaką wartość miała siła pola elektrostatycznego, działająca na ładunek?
DAne: q=
s=
W=
Szukamy:
Rozwiązanie:
Odpowiedź:

Zadania na poziomie klasy 2/3 gimnazjum, więc proszę na tym poziomie je rozwiązywać;) Z góry dziękuję za pomoc i jeszcze raz proszę o szybką odpowiedź, gdyż zależy mi na czasie, potrzebne mi to na jutro! Dam najlepszą!

2

Odpowiedzi

2009-11-16T17:49:04+01:00
1. Piłka będzie oddalała się od wiosła ponieważ przy fali podłużnej kierunek drgań cząsteczek jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali.
2. Może, np. wiatr działa jako siła oporu
3. Należy zwiększać lub zmniejszać wychylenia w punktu równowagi - wysokość dźwięku zależy od amplitudy tych drgań.

5. Ponieważ przez ziemię szybciej płynie dźwięk.
6. Nie, ponieważ fala ta nie ma gdzie się rozchodzić. Mogą się porozumieć używając mikrofoników i odbiorników.
7. Drugi

10. a) akustyczne
b) częstotliwość
c) drgając
11. ponieważ plastik nie jest izolatorem
12. ponieważ elektryzują się, cześć ładunków z włosów przechodzi do zewnętrznej części grzebienia (indukcja)

14. Jest to przechodzenie ładunków z naszej ręki do włosów kota
15. 0,5N

17. Logogryf (znowu kilka słowek):
a)metal
b) temperatura
18. Logogryf:
a)dipol
b) +
c) pioruny
19.Logogryf:
a) ebonit
b) prawo Couolombas


70% - 14 zadań (70/100 * 20)
24 3 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T23:08:22+01:00
1) Piłka bedzie oddalała się ponieważ w fali podłużnej kierunek drgań cząsteczek jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali.
2) Tak
3) Aby zmienić wysokość dźwięku nalezy naciskając na strunę zmienić jej długość
4) Samoloty naddźwiękowe poruszają się z szybkością ok.1000m/s, a szybkość dźwięku to 340m/s. stąd wrażenie że źródło dźwięku znajduje się w miejscu w którym samolot był ułamek sekundy wcześniej
5) Powietzre źle przenosi energie ponieważ jest mniej gęste niż ziemia. Nasłuchując jeźdźców na ziemi lepiej ich usłyszą.
6) Nie, ponieważ nie ma tam cząteczek ośrodka
7) 2 i 3 ciało wydaje dźwięk słyszalny dla ucha ludzkiego ponieważ drga z częstotliwością mieszczącą się w zakresie częstotliwości słyszalnych dla ucha ludzkiego
8) s = 1084 m
delta t = 3s
Vp = 340m/s
tp = s/Vp = 3,188s
delta t = tp - ts
ts = tp - delta t = 3,188s - 3s = 0,188
Vs = s/ts = 5766 m/s
Odp. Szybkość dźwięku w stali wynosi 5766m/s
9) Uderzając w stół wprawiamy go w drgania, które rozchodzą się falami po stole i docierają do nożyc, które na skutek drgań wydają odgłos ponieważ zastają lekko wzniesione i upuszczone
10) a) głosowe
b) częstotliwość
c) drganie
12) W czsie czesania włosów plastikowym grzebieniem elektrony przechodzą z włosów na grzebień. Włosy mają niedomiar elektronów, elektryzuja się dodatnio i odpychają od siebie wzajemnie. Grzebień ma niedomiar elektronów więc elektryzuje się ujemnie. Włosy i grzebień jako ciało naelektryzowane różnoimiennie przyciągają się do siebie wzajemnie
13) Przeciwległe ścianki torebki nalezy potrzeć suchymi palcami. Podczas tarcia palce i brzegi torebki elektryzują się różnoimiennie, a brzegi torebki jednoimiennie, odpychają się od siebie wzajemnie, tworzy się szczelina dzięki której możemy otworzyć torebkę
15) 0,5N
16) q1 = 2µC
q2 = 4µC
q1' = 4µC
q2' = 6µC
Fe2/Fe1 = ?
Fe2/Fe1 = k*q1 ' × q2 ' /r² / k*q1*q2/r² = q1 ' × q2 ' / r² *r²/q1q2 = 4µC * 6µC/ 2µC * 4µC = 3
Odp. Siła wzrosła 3 razy.
17) a) igelit
b) temperatura
18) a)dipol
b) dodatni
c) pioruny
19) a)ebonit
b) prawo Coulomba
37 4 37