Odpowiedzi

2009-11-16T16:47:00+01:00
Ludzie wybierają się na pielgrzymki żeby prosić Boga o różne rzeczy np. zdrowie dla siebie i bliskich , o zgodę itp. Wierzą że w Bogu znajdą odkupienie za złe czyny i uczyni ich to szczęśliwych . Modląc się przekazują Bogu wdzięczność za przeżyte lata i proszą o przyjęcie do królestwa Bożego.