1.Wyznacz wartość pracy wykonanej w czasie 1 godziny przez pompę wodną, która pompuje w czasie 1 s objętość 20 l wody na wysokość 25 m.


2.Ciało o masie 10 kg spada z wysokości 20 m. Jaka jest wartość energii kinetycznej tego ciała, gdy znajdzie sie ono na wysokości 5 m nad powierzchnią Ziemi?Oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę.

1

Odpowiedzi

2009-05-09T10:14:21+02:00
Zad 1.
t = 1
h =3600 s
W = ?
20 litrów/ 1 s
h = 25 m
Cała zużyta energia (praca) idzie na przepompowanie wody "do góry", wiec praca zamieniana jest na energie potencjalną
W = Ep = mgh
W ciągu 1 sekundy przepompowujemy 20 litrów (kilogramów), wiec w czasie 3600 sekund przepompujemy 72000 kg wody
W = Ep = 72000 * 9,8 * 25 = 17640000 [J]

Zad 2.
E= mg(h1-h2)
E= 10*10*(20-5)= 1500J