Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:11:43+01:00
1. Służy do badania właściwości pola elektrostatycznego- ładunek : PRÓBNY
2. Ciało naelektryzowane: DODATNIO
3. W swoim wnętrzu ma elektrony swobodne: METAL
4. Ciało łatwo przewodzące ładunek elektryczny: PRZEWODNIK

5. Są obojętne: NEUTRONY
6. Jednoskta ładunków: KULOMB
7. Protony i neutrony: NUKLEONY
8. Oddziałowanie na odległość: INDUKCJA
9. Ciała nie przenoszące ładunku elektrycznego: IZOLATORY
10. Jedne ze sposobów elektryzowani ciał: TARCIE
11. Ładunki o tych samych znakach- ładunki: JEDNORODNE
12. Pod wpływem ładunku naelektryzowanego ciała, w izolotorach następuje ....... ładunków elektrycznych. (PRZESUNIĘCIE)
13. np. Ciało....... dodatnio(NAELEKTRYZOWANIE)
14. Ładunki różnoimienne się ....:PRZYCIĄGAJĄ
15. Elektoroskop elektryzuje się.... :TRWALE
16. Ciała różnoimmienne mająładunek : dodatnie i .... (UJEMNY)
17. Prawo :CULOMBA.
18. Ruch jednostajnie ........ prostoliniowy : PRZYSPIESZONY
19. Jego symbol to U: NAPIĘCIE
20. Ładunki ujemne: ELEKTRONY
4 4 4