Prosiłabym najpózniej rozwiązanie jutro:D treść: Rej pisał iż: "niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy, a co by się w swym języku mniej kochali". Oceń pod tym względem współczesnych Polaków. Swój pogląd na traktowanie dziś języka polskiego przedstaw w formie przemuwienia. Nadaj mu formę rozprawki z wyrażaną tezą.
Można wykorzystać:
-nadawania głupich imion,
-niedbalstwo w mówieniu,
-anglikanizm,
-wpływ środków masowego przekazu,
Tylko nie kopiujcie z googli czy z innych stron :):P

1

Odpowiedzi

2009-11-17T14:58:58+01:00
Dziś oczywiste jest, iż język stanowi jeden z wielu ważnych dla istnienia narodu czynników. Jak wiecie, drodzy Państwo, jest podstawą dla suwerenności i odrębności kulturowej państwa. Nasz język ojczysty kształtował się przez wiele wieków. Już wtedy, gdy rozkwitał, zauważano jego wielką wagę w istnieniu Polski. Jednakże kilkaset lat temu Mikołaj Rej spostrzegł, że ?niedbalszych ludzi nie masz jako Polacy a co by się w swym języku mniej kochali?. Niestety trzeba stwierdzić, że problem wciąż narasta i język polski nadal nie spotyka się z wielkim uwielbieniem i uszanowaniem ze strony dużej liczby rodaków.
Czy tak może być? Czy nasz język kształtowany przez wieki, objęty ogromną historią i sławą przez wielkie dzieła nim pisane, może być nadal bezczeszczony? Aby odpowiedzieć nie trzeba daleko szukać. Spójrzmy tylko na historię naszego wspólnego państwa, kilkakrotnie wystawianego na próby i zagrożenia. Cóż nas wtedy ratowało? Właśnie nasz język polski! Oburzający jest więc w związku z tym brak poszanowania do niego dzisiejszego narodu.
Dużym zagrożeniem dla naszego wspólnego języka są ostatnio modne i propagowane zapożyczenia. Możemy spotkać się z nimi wszędzie: na ulicy ? wśród witryn sklepowych, w szkole ? w rozmowach uczniów, a także w przedsiębiorczości, czyli w tak zwanym biznesie. Faktem jednak jest, że napływ nowego słownictwa wiążący się z rozwojem nauki i techniki powoduje powstawanie neologizmów językowych, nie dających się zastąpić rodzimym językiem. Proces ten jest nieunikniony, choć z pewnością można zmniejszyć jego skutki poprzez używanie spolszczeń.
Drodzy Słuchacze! Przytaczając kolejne słowa Mikołaja Reja: ?(?)Polacy nie gęsi i swój język mają? nasuwa się na myśl obraz młodzieży z wielką ochotą sięgającej po języki obce. Wydaje się, że to żaden problem, a wręcz korzyść. Tak też jest, chociaż zwróćmy uwagę na to, iż inny, obcy język także stanowi zagrożenie dla naszego ? rdzennego. Toteż nauki języków obcych powinni podejmować się tylko ludzie w pełni świadomi swojej ojczystej mowy.
Język polski nie jest w pełni szanowany i pielęgnowany - kolejnym potwierdzeniem tej tezy jest fakt świadczący o braku zainteresowania wśród Polaków swoim językiem, jego historią i wielkimi dziełami nim pisanymi. Rzadko spotyka się ucznia z chęcią sięgającego po lektury, które w większości są perłami literatury polskiej.
Szanowni Zebrani! To, że tu jesteście świadczy o Waszej chęci walki o nasz wspólny piękny i niepowtarzalny skarb, jakim jest język polski. Myślę, że udało mi się udowodnić tezę, iż język polski dziś nie spotyka się z szacunkiem Polaków. Szanujmy dzieło poprzednich pokoleń i opracujmy kryteria tworzenia spolszczeń, uświadamiajmy rodaków, uczmy szacunku dla języka polskiego następne pokolenia! Podejmując te działania możemy uchronić nasz język, by przetrwał kolejne wieki.
1 1 1