Które z podanych niżej wydarzeń są skutkami:
a) układu w Rapallo,
b) układu w Locarno,
c) obu układów

Wydarzenia:
zagrożenie granic Polski,zbrojenia Niemiec wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego,wzrost pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej,podważenie wiarygodności Francji jako sojusznika Polski.

1

Odpowiedzi

2009-11-17T12:59:19+01:00
A) Układ w Rapallo: Zbrojenia Niemiec wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego.
B) Układ w Locarno: Zagrożenie granic Polski, podważenie wiarygodności Francji jako sojusznika Polski
C) Obu układów: Wzrost pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej