Odpowiedzi

2009-11-16T16:59:25+01:00
⅓ × 360° = 120° - pierwszy kąt
180° - 120° = 60°
Skoro drugi kąt jest 2 razy większy od trzeciego, to:
- drugi kąt ma 40°, bo:
60° - 40° = 20°
2 × 20° = 40°
- trzeci kąt ma 20°, bo:
180° - 120° - 40° = 20°

Ah, i jeszcze odpowiedź :)

Miary tego kąta to 120°, 40° i 20°.