Odpowiedzi

2009-11-16T16:51:42+01:00
Mateusz -Mt
Jan - J
marek-Mk
Łukasz-Łk
2009-11-16T16:53:39+01:00
List do Rzymian - Rz
1 list do Koryntian - 1 Kor
2 list do Koryntian - 2 Kor
List do Galatów - Ga
List do Efezjan - Ef
List do Filipian - Flp
List do Kolosan - Kol
1 List do Tesaloniczan - 1 Tes
2 List do Tesaloniczan - 2 Tes
1 List do Tymoteusza - 1 Tm
2 List do Tymoteusza - 2 Tm
List do Tytusa - Tt
List do Filemona - Flm
List do Hebrajczyków - Hbr
List sw. Jakuba - Jk
1 List sw Piotra - 1P
2 List sw Piotra - 2P
1 List sw jana - 1J
2 List sw Jana - 2J
3 List sw Jana - 3J
List sw Judyty - Jud

2009-11-16T18:13:04+01:00
List do Rzymian - Rz
1 list do Koryntian - 1 Kor
2 list do Koryntian - 2 Kor
List do Galatów - Ga
List do Efezjan - Ef
List do Filipian - Flp
List do Kolosan - Kol
1 List do Tesaloniczan - 1 Tes
2 List do Tesaloniczan - 2 Tes
1 List do Tymoteusza - 1 Tm
2 List do Tymoteusza - 2 Tm
List do Tytusa - Tt
List do Filemona - Flm
List do Hebrajczyków - Hbr
List sw. Jakuba - Jk
1 List sw Piotra - 1P
2 List sw Piotra - 2P
1 List sw jana - 1J
2 List sw Jana - 2J
3 List sw Jana - 3J
List sw Judyty - Jud

Myślę, że się przyda ; ))
1 5 1