1. Z 360 kg mleka o zawartości 3,5 % tłuszczu odciągnięto 80 kg śmietanki o zawartości 12 % tłuszczu. Oblicz procent tłuszczu w pozostałym mleku.
2. Woda morska zawiera 4,5 % soli. Ile kilogramów wody słodkiej należy dodać do 24 kg wody morskiej, aby zawartość soli wynosiła 1,5 %.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T16:56:13+01:00
1)Było tłuszczu:

360*0,035=12,6

odciągnięto ze śmietanką
80,*0,12=9,6

Zostało:
12,6-9,6=3 kg śmietanki
360-80=280 kg mleka

Procent tłuszczu w mleku po odciągnięciu śmietanki:
3/280*100%=1,07%

to będzie jakoś tak :)

2)
4,5% * 24kg = 1,08 kg
1,5% * 72kg = 1,08 kg
Musimy dolać 48 kg słodkiej wody.