Odpowiedzi

2009-05-09T11:21:15+02:00
W średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki, co przełożyło się na wzrost zarobków chłopów. Nastąpił postęp techniczny w dziedzinie rolnictwa. Wynaleziono nowy typ zaprzęgu konia, upowszechnił się pług żelazny, nastąpiła poprawa techniki orki. Trójpolówka, czyli system uprawy ziemi polegający na podzieleniu jej na trzy równe części, z której każdą obsiewano innym zbożem, co roku zmieniano przeznaczenie danej częścią pola. Umożliwiło to większe plony. Stosowano nawożenie, co także sprzyjało rozwojowi upraw.
Zmieniło się prawa dot. przynależności ziemi do chłopa. Rozwinęło się sadownictwo oraz ogrodnictwo. Zaczęto uprawiać nowe rośliny.