PILNE! Na odpowiedzi czekam do 18:00!! Mam trzy zadania z Fizyki składające się także z podpunktów (zeszyt cwiczen Świat Fizyki str. 47):
1. Jak obliczamy ciśnienie?
2. Jaki wpływ na ciśnienie ma wielkośc powierzchni, na którą wywierany jest jednakowy nacisk?
3. W jakich jednostkach wyrażamy ciśnienie?
4. Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?

I. Dlaczego kobiety mające na nogach popularne szpilki nie powinny wchodzic do pomieszczeń, w których podłoga jest wyłożona miękką wykładziną z PCW?II. Na pewno próbowałeś nie raz zgnieśc łupinę orzecha włoskiego. Nie można dokonac tego, ściskając go w dłoni. Ale jeżeli umieścisz w dłoni dwa orzechy i ściśniesz je razem to wówczas łupina jednego lub równocześnie dwóch orzechów pęka. Jaki ma to związek z tematyką lekcji?

PILNE! Na odpowiedzi czekam do 18:00!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:08:45+01:00
Ad1. Ciśnienie obliczamy dzieląc siłę nacisku przez pole powierzchni, na którą działa siła nacisku, czyli p=Fn/s
Ad.2 Im większa powierzchnia, na którą wywierany jest nacisk tym mniejsze ciśnienie i odwrotnie.
Ad.3 Podstawową jednostką ciśnienia jest Pascal (Pa)
A4. Barometr
I. Ponieważ powierzchnia szpilki jest bardzo mała dlatego też na podłogę wywierane jest duże ciśnienie i pozostają wgłębienia
2009-11-16T17:08:38+01:00
1) p=F/S
2)im większa jest powierzchnia,na którą wywierany jest taki sam nacisk,tym mniejsze jest ciśnienie a im mniejsza jest powierzchnia,na której wywierany jest nacisk tym większe jest ciśnienie
3)ciśnienie wyrażamy w :pascalach -Pa,hektopascalach-hPa,kilopascalach kPa i megapascalach-MPa
4)przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego nazywamy barometrem