Odpowiedzi

2009-11-16T17:19:07+01:00
Wysokość Górowania Słońca
Istnieje zależność między wysokością górowania Słońca a szerokością geograficzną, którą można wyrazić następującym wzorem:
h=90°-x
gdzie:
h - wysokość górowania Słońca
x - różnica szerokości geograficznej między miejscem (równoleżnikiem) nad którym Słońce góruje w zenicie, a miejscem, dla którego wykonujemy obliczenia.
W przypadku wykonywania obliczeń dla dni równonocy wiosennej i jesiennej wartość x jest równa szerokości geograficznej miejsca dla którego wykonujemy obliczenia. W związku z tym wystarczy podstawić we wzorze zamiast x daną szerokość geograficzną i wykonać obliczenia (pamiętając, że 1°=60').

Czas słoneczny
Czas słoneczny to czas danego południka. Ponieważ w ciągu doby Ziemia obraca się o 360 stopni punkty na jej powierzchni mają prędkość kątową 15ºna 1h. Co 1ºdługości geograficznej czas słoneczny zmienia się co 4 minuty.

itd itp.

Ruch obiegowy ziemi następstwa:
-występowanie pór roku
-strefy oświetlenia Ziemi
-zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych w ciągu roku
-różne zmiany temperatury powietrza
-zmiana długości dnia i nocy na Ziemi
-występowanie dni i nocy polarnych - rok astronomiczny
-występowanie stref klimatycznych [ okołorównikowa, umiarkowana oraz okołobiegunowa ]

Następstwa ruchu obrotowego :
-dobowy ruch sfery niebieskiej ze wschodu na zachód czyli pozorny ruch gwiazd po sklepieniu niebieskim,
-spłaszczenie Ziemi na biegunach, które wynosi 21 km
-wirowanie mas powietrza wokół niżów i wyżów barycznych (cyklony i antycyklony) oraz strefy stałych wiatrów (pasat),
-przesunięcie fali wywołanej pływami mórz
-ruchy skorupy Ziemi.