Opisz swoją szkołę musi być że moja szkoła jeśt duża znajduje się w grabowie jest na wsi jest 580 uczniów 16 przedmiotów jest sklepik w szkole ze są zajęcia pozalekcyjna np. kółko matematyczne jest stołówka mój typowy dzień i że dojężdzam samochodem do szkóły z góry dzięki na dzisiaj to proszę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T16:55:27+01:00
It describe school must be that my school is placed be in (to) on village in school from (with) big be 580 pupil (disciple) 16 object be store be occupance (studies) extrateaching jeśt grabowie e.g. mathematical ring is my typical day stołówka and that for car dojężdzam szkóły
2009-11-16T16:57:10+01:00
Szczerze mówiąc to sam sobie ją mniej więcej opisałeś ;P dodaj jeszcze kilka szczegółów i bd si ;]
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:02:36+01:00
PO POLSKU
Moja szkoła jest duża .
znajduje się na wsi w miejscowości Grabów.
w szkole jest pięć set osiemdziesiąt uczniów .
Jest w naszej szkole szesnaście przedmiotów .
Znajduje się tak że sklepik .
Są organizowane zajęcia pozalekcyjne .
Do szkoły do jeżdżam samochodem.
Mamy także stołówkę w której często przebywamy.

PO ANGIELSKU
My school is big.
situated in the countryside in Grabow.
the school has five hundred eighty students.
It is in our school sixteen items.
So that there is a shop.
Extra-curricular activities are organized.
To ride to school by car.
We also have a canteen which often staying.