Samochód o masie 1000kg, jadący początkowo z predkością 90 km/h, nagle zahamował.
W czasie hamowania przebył drogę 50m.
a) Jaka siła tarcia działa na ten samochód? Zakładamy że siła jest stała.
b) Z jakim przyspieszeniem się poruszał?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T19:05:34+01:00
Aby rozwiązać to zadanie należy skorzystać z zasady zachowania energii. Ec=Ep+Ek=const oraz wzoru W=F*s
Dane:
m=1000kg
v=90 km/h=25 m/s
s=50 m

Szukane;
Eh=? Eh - energia hamowania

Rozwiązanie:
1)Siła tarcia
Ek=Eh=W
Eh=m*v^2/2
Eh=1000*25^2/2
Eh=312500 J
W=F*s
F=m*v^2/(2*s)
F=1000*25^2/(2*50)
F=6250 N

2)Przyspieszanie
F=m*a
a=F/m
a=6.25 m/s^2