Zad 7

zapisz i oblicz ile posiadasz pieniędzy,jeśli masz:

a)55zł gotówki i28 zł długu
b)120zł długu i 85 zł gotówki
c)35 zł długu i 75 zł długu

zad 8

Ile wynosi suma wszystkich liczb całkowitych
a)wiekszych od -3 i mniejszych od 3 ?
b) wiekszych od -4 i mniejszych od 6 ?
c) większych od -98 i mniejszych od 98 ?

zad 9

wykonaj odejmowanie :
a) 16-(-18)
b)-134-46
c)(-61)-52
d)(-57)-28
e)-74-(-81)
f)125-238

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:00:40+01:00
A- masz 27 zł gotówki
b-masz 35 zł długu
c-masz 110zł długu
zad9
-2
-180
-113
-85
-155
-113

8 nie umiem
2009-11-16T17:03:31+01:00
Zad 7.
a)55-28=27
b)85-120=-35
c)-35-75=-110
Zad 8.
a)-2+(-1)+1+2= 0
b)-3+(-2)+(-1)+1+2+3+4+5=9
c)-97+(-96)...+96+97= 0
Zad 9.
a)16-(-18)=34 dwa minusy obok siebie dają nam plus dlatego 16+18
b)-134-46=-180
c)-61-52=-113
d)-57-28=-85
e)-74-(-81)=7
f)125-238 =-113
2009-11-16T17:03:59+01:00
Zad. 7
a.55-28=27
b.-120+85=-62
c.-35-75=-110

zad.9
16-(-18)=32
-134-46=-180
(-61)-52=-103
(-57)-28=-85
-74-(-81)=-7
125-238=-113