Zad.1.
Do szkolnego klubu sportowego Tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki .
a) Jaki procent uczniów należących do klubu stanowią dziewczęta?
b) W międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym uczestniczyło 37,5 % wszystkich dziewcząt z Tęczy. Ile dziewcząt należących do klubu wzięło udział w zawodach?
c) W zawodach lekkoatletycznych wzięło udział 85% członków klubu Tęcza. Stanowili oni 17% wszystkich uczestników zawodów. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
d) Do klubu Tęcza należy 10% wszystkich dziewcząt i 20% wszystkich chłopców w szkole. Ilu uczniów startowało w tych zawodach?
e) Po sukcesie na zawodach liczba członków klubu wzrosła do 84 osób. O ile procent wzrosła liczba członków tęczy?

Zad.2.
Biuro podróży Dookoła Świata podało, że aż 20 000 osób , czyli 40% klientów biura , odwiedziło Egipt. Ile osób korzystało z usług tego biura ?

Proszę pilnie o pomoc ; )
Z góry dziękuję ; )

3

Odpowiedzi

2009-11-16T17:09:29+01:00
A)
36+24=100%
24=x%
x=(24*100)/(36+24)
x=40%
odp.a= 40%
b)
24=100%
x = 37,5%
x=(24*37,5)/100
x=9
odp 9 osób
c)

60=100%
x=85%
x=(60*85)/100
x=51
51 bralo udzial z tęczy

51=17%
y=100%
y=(51*100)/17
y=300

odp. w zawodach prało udział razem 300 osób z czego 51 stanowili członkowie tęczy.
d)
60=100%
84=x%
x= (84*100)/60
x=140%
140%-100%=40%
odp. o 40 %

zad.2
20 000 = 40%
x = 100%

x=(20000 * 100) /40
x=50000

odp. 50000
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:11:53+01:00
A) 36+24=60
24/60 *100% = 40%
b) 37,5%* 24 y = 9
24 - 9 = 15
c) 85% * 60 = 17% * z
51 = 17% * z
z = 300
d. 10% * x = 24
x = 240
20% * y = 36
y=108
240 = 180 = 420
liczba ucznów w szkole
240 - 180 = 6 różnica między ilością dzieczyn a chłopców
420 * z% = 60
420z=6000
z = 14 2/7 %
e. 60 * x% = 60 + 84
60x = 1400
x=240
240% - 100% = 140%
zad 2
40% + 40% +20% = 100%
20% = 40% / 2
20000 + 20000 = (20000/2) = 40000 + 10000 +50000
2009-11-16T17:27:35+01:00
36 + chłopcy
24 + dziewczyny
a) 24 + 36= 60
26/60 = 40%
Odp. Dziewczęta stanowią 40% uczestników klubu.
b) 37.5% z 24 = 37,5/100 * 24/1= 225/25 = 9
24-9=15
Odp. W zawodach wzięło udział 15 dziewczat.
c)
85 % z 60 = 85/100 x 60/1 = 510/10 =51
17 % z x to 51
x = 51: 17/100
x = 51x 100/17 = 5100/17 = 300
Odp. W zawodach startowało 300 osób
d) 10% z x to 24
20% z x to 36
x = 24 * 10/1 = 240
x = 36 * 10/2 = 180
Odp. Jest 420 uczniów
e) 84-60/60 = 24/60 = 4/10 =40/100 = 40%
Odp. Wzrosła o 40%
zad.2.
20000 z x to 40%
x = 20000: 40/100
x = 20000* 10/4 = 50000
Odp. Z usług tego biura korzystało 50000 osób