Gdy samochód jadący z prędkością o wartości 90 km/h zbliżał się do terenu zabudowanego , w czasie 5 sekund ograniczył prędkość do wartości 50 km/h.
W tym czasie samochód poruszał się ruchem jednostajnie opóznionym .

a. oblicz opóżnienie , z jakim poruszał się w tym czasie samochód .
b. oblicz drogę , jaką samochód pokonał w czasie tych 5 s.

proszę o obliczenia , tylko wyrażne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-05-09T15:54:05+02:00
A masz odpowiedzi do tego zadania??
Wydaje mi się, że sozwiązanie powinno wyglądać tak:

najpierw zamieniamy km/h na m/s, czyli:
v1=90km/h*1000m/3600s=25m/s
v2=50km/h*1000m/3600s=13,9 w przybliżeniu 14 dla wygody liczenia
do rozwiązania skorzystałam z układu równań i oba podpunkty załatwiłam na raz;)
s=Vp*t+ (a*t do kwadratu) /2
Vk=Vp+at

s=25*5+(a*5*5)/2
14=25+5a

s=25*5+25a/2
14=25+5a

s=125+25a/2
-5a=25-14 /(-5)

s=125+25a/2
a=-2,2m/s kwadrat

s=125+25*2,2/2
a=-2,2

s=152,5 [m]
a=-2,2 [m/s kwadrat]