Samochód o masie 1000kg, jadący początkowo z predkością 90 km/h, nagle zahamował.
W czasie hamowania przebył drogę 50m.
a) Jaka siła tarcia działa na ten samochód? Zakładamy że siła jest stała.
b) Z jakim przyspieszeniem się poruszał?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T17:26:04+01:00
S = 50 [m]
V = 90 [km/h] = 25 [m/s]
m = 1000 [kg]

S = Vt - ½ * at²
t= V/a

S=V²/a - ½ * a * (V/a)² || podstawiamy pod pierwszy wzór drugi
S=V²/2a || uproszczamy
a=V²/2S || "wyciągamy" przyśpieszenia - a

a=6,25 [m/s²] (Odpowiedź na b))

F=m*a

F= 6250 [N] (Odpowiedź na a))