Odpowiedzi

2009-11-16T17:08:51+01:00
Klawiatura jest to zestaw uporządkowanych klawiszy służący do ręcznego wprowadzania danych do komputera lub do sterowania danym urządzeniem. W zalezności od funkcji klawiatura posiada różnego rodzaju klawisze : alfabetyczne, cyfrowe, itd. Na klawiaturze komputerowej każde naciśnięcie klawisza powoduje wysłanie sygnału do komputera. Każdy klawisz ma określoną własną parę sygnałów, zwanych „scancode”. Od pewnego czasu na rynku dostępne są klawiatury bezprzewodowe stosujące do komunikacji z komputerem podczerwień (musi być kontakt klawiatury z odbiornikiem sygnału) oraz fale radiowe (mogą to być znaczne odległości ok. 5 m). Najnowszym trendem jest łączenie klawiatur za pomocą standardu Bluetooth.
2009-11-16T17:10:36+01:00
Dżojstik (ang. joystick, od joy – zabawa, stick – patyk, drążek) – urządzenie wejścia komputera, manipulator służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcje sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku. Pierwsze dżojstiki nie służyły do rozrywki (ang. joy stick, lecz do sterowania samolotami, nazywano je wtedy „drążkami sterowniczymi” (ang. control stick).

Stosuje się je również do sterowania robotami, elektrycznymi wózkami inwalidzkimi. W komputerach wykorzystywane do sterowania kursorem, w grach samolotami, samochodami, osobami. Dżojstik jest również bardzo praktyczny przy manipulacji obiektem trójwymiarowym w programach typu CAD, czy do tworzenia obiektów 3D. Znajduje on również zastosowanie go w niektórych syntezatorach, elektronicznych instrumentach muzycznych. Umieszczony obok klawiatury umożliwia dodatkowe, płynne kształtowanie cech dźwięku (ich zastępnikami są m.in. rolki i suwaki).

Obecnie w niektórych firmach motoryzacyjnych testuje się zastosowanie dżojstika do sterowania samochodami, z wstępnych wyników tych obserwacji można wnioskować, że taki sposób prowadzenia pojazdu jest bardzo praktyczny, wygodniejszy od tradycyjnego i intuicyjny
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:15:08+01:00
Monitor jest urządzeniem wyjścia (ang. output device) oraz urządzeniem peryferjnym (ang. peripheral device), tzn. urządzeniem innym niż procesor (CPU) i pamięć operacyjna. Służy do bezpośredniej komunikacji użytkownika z komputerem.
Istnieją dwa rodzaje monitorów:
- monitor CRT, jego głównym elementem jest kineskop
- monitor LCD, jego głównym elementem jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Głównym zadaniem monitora jest bezzwłoczna wizualizacja wyników pracy komputera.
2 1 2