Funkcja ƒ każdej liczbie naturalnej n przyporządkowuje liczbę cyfr potrzebnych do jej zapisania w zapisie dziesiętnym, np. ƒ(7285)=4
a) podaj zbiór wartości funkcji ƒ
b) Dla ilu argumentów funkcja ƒ przyjmuje wartość 3 ?
c) Podaj wszystkie argumenty n<3000, dla których zachodzi równość ƒ(n+1)=ƒ(n)+1.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T17:29:59+01:00
A) N (liczby naturalne)
b) dla argumentów od 100 do 999, czyli dla 900 argumentów (999 - 100 + 1)
c) n∈{9,99,999}