Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji chemicznej oraz zaznacz : utleniacz , reduktor , utlenianie i redukcję .
a) tlenek żelaza (II) + tlenek węgla(II) ------> ........ + tlenek węgla (IV)
b)tlenek srebra (I) + ........ -------> tlenek wodoru + srebro
c) tlenek żelaza (II) + wodór --------> ......... + .......
d)tlenek manganu (IV) + ......... --------> ........... + tlenek węgla...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:19:32+01:00
B)tlenek srebra = wodór = tlenek wodoru = srebro
utleniacz - tlenek srebra ---> srebro reakcja redukcji
reduktor wodór ---> tlenek wodoru reakcja utleniania

c)
tlenek żelaza + wodór ---> tlenek wodoru + żelazo
utleniacz - tlenek żelaza ---> żelazo reakcja redukcji
reduktor - wodór ---> tlenek wodoru reakcja utleniania

d) tlenek manganu + węgiel --> mangan + tlenek węgla
utleniacz - tlenek manganu ---> mangan reakcja redukcji
reduktor- węgiel ---> tlenek węgla reakcja utleniania