Zad 2/67 Chemia Podręcznik
Określ które z nich ilustrują reakcję utleniania i redukcji Wskaż dla nich reduktor i utleniach podpisz stopnie utleniania

Na2O + H2SO4= Na2SO4 +H2O

2 Na + 2 H20+ 2 NaOH + H2

2 Cu + O2+ 2 CuO

CuO + H2SO4+CuSO4 + H2O

2

Odpowiedzi

2011-07-25T19:16:01+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Reakcje utleniania-redukcji to:
2Na + 2H20---->2NaOH + H2
Reduktor----Na
Utleniacz----H2O
Na......Na(0)
H2O....H(+I), O(-II)
NaOH...Na(+I), O(-II), H(+I)
H2.......H(0)

2Cu + O2---->2CuO
Reduktor----Cu
Utleniacz----O2
Cu......Cu(0)
O2.....O(0)
CuO...Cu(+II), O(-II)

2011-07-25T19:55:11+02:00

Reakcje utleniania - redukcji:

 

2Na+2H₂O-->2NaOH+H₂

 

reduktor: Na

utleniacz: H₂O

 

2Cu+O₂-->2CuO

 

reduktor: Cu

utleniacz: O₂

 

stopnie utleniania w załączniku (DRUGI załącznik, pierwszy się nie chce usunąć).