2.10 :)
Obwód równoległoboku jest równy 10cm. Wyznacz długości jego boków wiedząc, że wyrażają się ona liczbami naturalnymi.
Suma długości dwóch kolejnych boków równoległoboku
wynosi..............
Długości boków są równe:.................lub................
2.11
Narysuj równoległobok Nazwij go ABCD
Narysuj dwusieczną dzielącą ten równoległobok na dwie równe części i nazwij ją x .
Obwód tego trójkąta = 16 a obwód czworokąta 18 znajdź długość odcinka AC

3

Odpowiedzi

2009-11-16T17:16:00+01:00
  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T17:18:19+01:00
2.10
Suma długości dwóch kolejnych boków równoległoboku
wynosi 5cm

Długości boków są równe: 1cm i 4cm lub 2cm i 3 cm
2009-11-16T21:39:13+01:00
2.10
Obwód równoległoboku jest równy 10cm. Wyznacz długości jego boków wiedząc, że wyrażają się ona liczbami naturalnymi.
Suma długości dwóch kolejnych boków równoległoboku
wynosi.....5......
Długości boków są równe:...3 i 2............lub....4 i 1........


2.11

2*(|AB|+|BC|) = 18
|AB|+|BC|+|AC| = 16

|AB|+|BC|=9
9+|AC|=16

|AC|=7Pozdrawiam! :)