Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:30:18+01:00
Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
- miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości-pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy - wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

ZHP zajmuje się obecnie wychowaniem dzieci i młodzieży na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, sprawiedliwość, służba, wiara, praca, wolność i pokój.

Stowarzyszenie MONAR zajmuje się obecnie uaktualnieniem bazy danych jednostek organizacyjnych.

PCK to Polski Czerwony Krzyż. Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H.Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym żołnierzom.

Amnestyl Internecjonal jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka.
16 3 16