1. Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 6a+4a²-5a-2a²-a-1 otrzymamy.
2.Liczba o 7 mniejsza od kwadratu liczby c jest równa.
3.Po wykonaniu mnożenia -3x(4x-5y) otrzymamy.
4.Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 5x²-10xy+15x przyjmie postać.
5.Po zapisaniu wyrażenia (k-5t)² w postaci sumy algebraicznej otrzymamy.

3

Odpowiedzi

2009-11-16T17:24:03+01:00
1.=2a²-1
3.=-12x²+15xy
4.=x(5x-10y+15)
5.=k²-10kt+25t²
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:25:36+01:00
1. 6a+4a²-5a-2a²-a-1= 2a²-1
2. c²-7
3. -3x(4x-5y)= -12x²+15xy
4. 5x²-10xy+15x= 5x(x-2y+3)
5.(chyba) (k-5t)²= k²-10kt+25t²
1 5 1
2009-11-16T17:47:30+01:00
1. Po redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu 6a+4a²-5a-2a²-a-1 otrzymamy.
2a²-1

2.Liczba o 7 mniejsza od kwadratu liczby c jest równa.
c²-7

3.Po wykonaniu mnożenia -3x(4x-5y) otrzymamy.
-12x²+15xy

4.Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie 5x²-10xy+15x przyjmie postać.
5x(x-2y+3)

5.Po zapisaniu wyrażenia (k-5t)² w postaci sumy algebraicznej otrzymamy.
k²-10kt+25t² [ stosujemy wzór skróconego mnożenia (a-b)²=a²-2ab+b² ]
1 1 1