Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:30:41+01:00
1.teologiczna dziedzina religii badająca mistykę - miStycyzm
2. jedn z nurtów myslowych, który zakładał ze madrosc uzyskać mozena jedynie dzieki potędze umysłu - rAcjonalizm
3. jedna z najważniejszych cech baroku _ kontRast
4. jedna z najważniejszych tematyk jakie wybierali malarze w okresie baroku - Mitologiczna
5. styl w architekturze zapoczątkowany przez Andrea Palladio. - Palladianizm
6. ... (Kartezjusz) ...wyodrębnił w człowieku 4 płaszczyzny: umysł, intelekt, duch i rozum.
7. Barok wyrósł na gruncie renesansu i ... -manieryzmu
8. W Hiszpanii uformowała się niezwykle ozdobna odmiana baroku – churriguerzM.
1 1 1
2009-11-16T17:34:52+01:00
UniwerSalizm ( szkoły jezuickie z językiem łacińskim)
hAendel
Rokoko (pózna faza baroku)
kontrreforMacja
bAch
grawiTacja (odkrycie przez newtona)
pijatYki (część szlacheckich odyczajów )
sZlaki (procesyjne)
feudalizM
2009-11-16T17:37:21+01:00
VanitaS
ksenofobiA
gongoRyzm
eufeMizm
mArinizm
anTyteza
konceptYzm
racjonaliZm
turpizM

hasło dużymi literami;-)

1. Sposoby artystycznego kreowania problemu kruchości i marności
2. Niechęć do cudzoziemszczyzny i lęk wobec innych
3. Główny kierunek w poezji barokowej, który narodził się w Hiszpanii
4. Zastępczy wyraz lub całe wyrażenie
5. Kunsztowny styl poezji barokowej
6. Trop stylistyczny, zestawiający przeciwstawne znaczeniowo cząstki wypowiedzi.
7. Bliski gongoryzmowi i marinizmowi kierunek w sztuce i literaturze baroku
8. Uznaje absolutny prymat rozumu i nauki w drodze do poznania świata i człowieka
9. Kult brzydoty
2 4 2