Odpowiedzi

2009-11-17T14:33:55+01:00
Dane:
q1=q2=q=15C
F=10^13N
ε=8,85*10^-12F/m przenikalność dielektryczna powietrza
prawo Coulomba
F=k*q1*q2/r²=k*q²/r²
r²=k*q²/F
obliczam k
k=1/(4*π*ε)=1/(4*π*8,85*10^-12=9*10^9
r=√(k*q²/F)=√(9*10^9*15²/10*13)=√2025*106-4=45*10^-2=0,45m=45cm
2 5 2