Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T13:42:39+01:00
Dane:
R=80
Xl=100
Xc=20
Um=320V
I=?
Ql,Qc=?
obliczam impedancję
z=√[R²+(Xl-Xc)²=√[80²+(100-20)²=√(80²+80²)=113Ω
obliczam wartość skuteczną napięcia
U=Um/√2=320/√2=226V
obliczam prąd
I=U/z=226/113=2A
obliczam moce bierne
Ql=I²*Xl=2²*100=400VAr
Qc=I²*Xc=2²*20=80VAr
obliczam moc czynną
P=I²*R=2²*80=320W