Odpowiedzi

2009-11-16T17:39:30+01:00
Brak informacji o który tlenek węgla chodzi tlenek węgla (II), czy tlenek węgla (IV)

n=0,25mol
a)
dla tlenku węgla (II):
M=28g/mol
m=M*n
m=28g/mol*0,25mol=7g

dla tlenku węgla (IV):
M=44g/mol
m=M*n
m=44g/mol*0,25mol=11g

b)
wspólne dla obydwu
N₀=6,02×10²³ cz./mol - liczba Avogadro

x - liczba cząsteczek
x=N₀*n
x=6,02×10²³ cz./mol*0,25mol=1,505×10²³ cz.

c)
wspólne dla obydwu
V₀=22,4dm³/mol - objętość jednego mola dowolnego gazu w warunkach standardowych
V=V₀*n
V=22,4dm³/mol*0,25mol=5,6dm³