Wyjaśnij czym były wojny perskie, podaj nazwę miejscowości, w której doszło do decydującej bitwy między wojskami greckimi i macedońskimi w IVwieku p.n.e. Wpisz rok, w którym bitwa miała miejsce. Napisz jakie były konsekwencje tej bitwy dla Hellady.

2

Odpowiedzi

2009-11-16T17:43:23+01:00
Wojny perskie występowały w pierwszej połowie V wieku p.n.e., między Persją, a Grekami o wyzwolenie greckich miast - państw w Azji Mniejszej i o niezawisłość Grecji europejskiej.
8 1 8
2009-11-16T17:45:26+01:00
Czym . ?


Były to wojny z jakimiś państwem , najczęściej z Grecją ; walki o ziemię itd.
4 1 4