Odpowiedzi

2009-11-16T17:44:33+01:00
Zdobył władzę dyktatorską , wprowadził terror polityczny we Włoszech .Działalność wszystkich partii prócz faszystowskiej została zakazana.Stworzono specjalną policję do likwidacji opozycji .Nastąpił koniec rządów demokratycznych,Włoch stały się państwem totalitarnym.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T17:45:39+01:00
Tak Mussoliniego możemy nazwać dyktatrem ponieważ :

Prowadził agresywną politykę zagraniczną, czego wyrazem były: napaść włoska na Abisynię 1935-1936, interwencja po stronie gen. Francisco Franco w hiszpańskiej wojnie domowej, aneksja Albanii w kwietniu 1939. Ukoronowaniem tej polityki było przystąpienie Włoch do II wojny światowej po stronie hitlerowskich Niemiec w czerwcu 1940 roku. Po dojściu Hitlera do władzy, Mussolini początkowo odnosił się do niego niechętnie lecz w końcu zdecydował się nawiązać ścisłą współpracę z Niemcami, przypieczętowaną przystąpieniem Włoch do paktu antykominternowskiego w listopadzie 1936, a następnie zawarciem paktu stalowego w maju 1939 roku i Paktu Trzech we wrześniu 1940 roku.