Odpowiedzi

2009-11-16T18:01:12+01:00
2Al + 6HNO₂ -->2Al(NO₂)₃ + 3H₂ - cząsteczkowa
2Al + 6H⁺+6NO₂⁻ -->2Al³⁺ + 6NO₂⁻ + 3H₂ - jonowa pełna
2Al + 6H⁺+ -->2Al³⁺ + 3H₂ - jonowa skrócona

2NH₄OH + H₂SO₄-->(NH₄)₂SO₄ + 2H₂O - cząsteczkowa
2NH₄OH + 2H⁺ + SO₄²⁻-->2NH₄⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O - jonowa pełna
2NH₄OH + 2H⁺ + -->2NH₄⁺ + 2H₂O - jonowa skrócona

K₂S + 2H₂O-->H₂S + 2KOH - cząsteczkowa
2K⁺ + S²⁻ + 2H₂O-->H₂S + 2K⁺ + 2OH⁻ - jonowa pełna
S²⁻ + 2H₂O-->H₂S + 2OH⁻ - jonowa skrócona

3Ca(NO₃)₂ + 2K₃PO₄--->Ca₃(PO₄)₂ + 6KNO₃ - cząsteczkowa
3Ca²⁺+ 6NO₃⁻ + 6K⁺ + 2PO₄³⁻ --->Ca₃(PO₄)₂ + 6K⁺ + 6NO₃⁻ - jonowa pełna
3Ca²⁺+ 2PO₄³⁻ --->Ca₃(PO₄)₂ - jonowa skrócona