Odpowiedzi

2009-11-16T20:27:01+01:00
Homologiczny przez samo H!

Zacznijmy od tego - punkty a) i b) są takie same. Nazwa alkenu, który jest ósmy w szeregu homologicznym to okten. Skoro jest ósmy w szeregu, to znaczy, że ma osiom atomów węgla.

Okten
wzór sumaryczny: C8H16

wzór strukturalny: nie narysuję tutaj bo się nie da. Narysuj w poziomie osiem atomów węgla. Między pierwszy, a drugim atomem węgla narysuj wiązanie podwójne. Dorysuj pozostałe wiązanie do atomów węgla i dopisz do tych wiązań atomy wodoru.

Reakcje spalania:
całkowite:
C₈H₁₆ + 12 O₂ → 8 CO₂ + 8 H₂O
półspalanie:
C₈H₁₆ + 8 O₂ → 8 CO + 8 H₂O
spalanie niecałkowite:
C₈H₁₆ + 4 O₂ → 8 C + 8 H₂O

Reakcja addycji:
okten do jodu:
C₈H₁₆ + I₂ → C₈H₁₆I₂ (powstał dijodooktan)
okten w wodoru:
C₈H₁₆ + H₂ → C₈H₁₈ (powstał oktan)


1 5 1