Odpowiedzi

2009-11-16T18:03:07+01:00
Akt 5.11. wydali władcy Niemiec i Austro-Węgier. - zapowiadał utworzenie państwa polskiego po pokonaniu ententy, ale nie precyzował jego granic.
Orędzie Wilsona - Thomas Woodrow Wilson - Miał na celu przyznanie Polsce wielu przwyilejów. M.in. dostęp do Bałtyku.
Za najważniejsze uważam Orędzie Willsona, ponieważ to pierwsze to tylko obietnice. A Orędzie bardzo pomogło Polsce.
1 4 1