Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:19:42+01:00
Nad zagadnieniem czy praca jest powołaniem czy koniecznością ekonomiczną moża by dużo rozmyślać. Nie można jednoznacznie postawić tezy.
Najistotniejszym argumentem na to jest możliwość wyboru pracy. Ludzie młodzi jak że i starsi posiadają możliwość wyboru. Decydują o tym ich wczesne deklaracje w szkole czyli gdzie się uczą, czy jest to liceum, technikum czy też zawodówka. Uczniowie szkół zawodowych wstępnie deklarują swoją chęć kształcenia się w danym zawodzie, może późniejsze rozwinięcie umiejętności co sprawia że raczej ich wybór staje się koniecznością. Zaś uczniowie technikum oraz liceum mają większą możliwość wyboru ponieważ mogą z czasem analizować zapotrzebowanie rynku pracy, ich zainteresowania i możliwości.
Mają oni możliwość nauki w dobrze ukierunkowanym zawodzie sprawiającym im satysfakcje oraz dobre zarobki.
Drugim ważnym argumentem jest wiek ludzi podejmujących pracę. Młodzież ma wiele możliwości, odbywa staże, kursy zawodowe. Zaś ludzie starsi czyli wieloletni pracownicy tracący pracę z powodów od nich niezależnych są zmuszeni do podjęcia się nawet nisko płatnej formy utrzymania. Państwo oczywiście pomaga takim ludziom oferując kursy przekształcające i możliwość podjęcia pracy dającej przyjemność.
Kolejnym argumentem który można również uznać za kontargument jest aktualny stan rynku pracy. Wielu ludzi młodych i tych starszych jest zmuszanych do podjęcia nisko płatnej pracy bądź pracy która im nie odpowiada, zmuszani są do tego ponieważ muszą utrzymać rodziny, opłacić rachunki itp. Nazwać to możemy pracą przymusową.
Kolejnym i ostatnim argumentem jest to że na rynku pracy jest różne zapotrzebowanie na dane zawody. Często zmiany zapotrzebowań zmieniają się w ciągu nawet dwóch lub trzech lat co sprawia że kształcący się ludzie np. w zawodzie informatyka są zbyteczni i muszą podjąć się pracy w zawodzie dostępnym czyli jest to już konieczność ekonomiczna.
Analizując podane argumenty możemy wywnioskować że nie da się jednoznacznie określić konieczności i powołania, lecz można na ten temat dużo dyskutować. Praca dla wielu ludzi z konieczności staje się powołaniem bo odnajdują w niej sens, przyjemność, mają z niej satysfakcje a inni zaś w powołaniu nagle zauważają konieczność która jest monotonna i uciążliwa.
3 4 3