Odpowiedzi

2009-05-09T18:57:17+02:00
Kształtowanie się parlamentaryzmu przypada na wiek XIX. Dwutorowy rozwój tej doktryny (system prezydencki i parlamentarno-gabinetowy) wynikał z odmiennych doświadczeń historycznych. W Europie parlamentaryzm rozwijał się w opozycji do dynastii rządzących, stąd osłabienie egzekutywy poprzez rozbicie na dwa ośrodki – rząd i monarcha (prezydent). W Stanach Zjednoczonych nie było negatywnych doświadczeń władzy monarchy, dlatego mamy tam tylko jeden organ egzekutywy – prezydenta.

W Szwajcarii wykształtował się specyficzny i odmienny model – parlamentarno-komitetowy. Parlament jest organem najwyższym w państwie, reprezentuje naród i wykonuje władzę w jego imieniu. Rząd wybierany jest przez parlament, przed nim odpowiada i wykonuje jego decyzje (działa jak komitet wykonawczy).