Odpowiedzi

2009-11-16T18:15:23+01:00
1)You should better treat your mother! - Powinieneś lepiej traktować swoją mamę!

2) She's been making herself up for two hours. - Ona maluje się od dwóch godzin.

3) He is such a cheerful person. - On jest taką radosną osobą.

4) She's got lovely, long plaits. - Ona ma piękne, długie warkocze.

5) These things are totally useless in one's life. - Te rzeczy są zupełnie bezużyteczne w życiu.

6) My grandma always tells me that the laughter is healthy! - Babcia zawsze powtarza mi, że śmiech to zdrowie!

7) The weather hasn't been so nasty like today for a very long time - Pogoda już dawno nie była tak nieprzyjemna jak dziś

8) Could you unwind this poster, please ? - Mógłbyś rozwinąć ten plakat?

9) Disinterested charity is the most beautiful thing that one may do for others. - Bezinteresowna pomoc charytatywna jest najpiękniejszą rzeczą jaką można zrobić innym.

10) The cattle were yelling in barn. - Bydło ryczało w stodole.
2009-11-16T19:32:26+01:00
1.Can you treat me like a lady? Mozesz traktowac mnie jak dame?
2.You must make up her. Musisz ja pomalowac.
3.I should be more cheerful. Powinnam byc bardziej wesola.
4.She has got short blond plait. Ona ma krotkie blond warkocze.
5.I was always useless in math. zawsze bylem beznadziejny z matematyki.
6. Your laughter is very funny. twoj smiech jest zabawny.
7.There is a nasty streak in her characters. To jest nieprzyjemny element w jej charakterze.
8.He began to unwind his science. Zaczal rozwijac swoja wiedze.
9.Charities gave large sume. Instytucja dobroczynna dala duza sume.
10.Why is you dad yelling at you? Dlaczego twoj tata krzyczal na ciebie?