Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-09T19:50:28+02:00
Nośnikami prądu w cieczach są jony dodatnie (kationy) i ujemne (aniony), w wyniku przepływu jonów powstała w nich energia chemiczna zamienia się na elektryczną, co znalazło zastosowanie w ogniwach i akumulatorach.

Przewodnictwo elektrolitów wynika z tego, że cząsteczki rozpuszczone w wodzie ulegają rozbiciu na jony swobodne (atomy) lub cząsteczki naładowane (np. Na+, H+, Cl-), czyli na takie które mają nadmiar lub
niedobór elektronów.
10 2 10