1. Samochód porusza się z prędkością 25 m/s. Jaką trasę przebędzie w czasie pół godziny? Prędkość wyraź ma km/h.

2. Przyspieszenie z jakim porusza się pojazd wynosi 4 m/s2 Jaką prędkość uzyska po 12,5 sekundach?

3. Jakie przyspieszenie nada ciału o masie 2,5 kg siła o wartości 12 N?

4. Ciśnienie wynosi 3,5 hPa. Jaka siła działa na powierzchnię 12 m2 ?

5. Gęstość pewnej substancji wynosi 800 kg/m3 . Jaka będzie masa 4,5 cm3 tej substancji?

6. Pęd ciała o masie 6,2 kg wynosi 0,124 kg*m/s. Jak jest prędkość tego ciała?

7. Siła o wartości 45 J podczas przesuwania pewnego ciała wykonała pracę 18W. Ile wynosi przesunięcie tego ciała?

8. Moc urządzenia wynosi 2,1kW. Jaką pracę wykona ono w czasie 12 minut?

9. Okres drgań pewnego ciała wynosi 0,005 s. Jaka jest jego częstotliwość?

10. Jaki jest okres obiegu ciała poruszającego się z prędkością 12 m/s po okręgu o promieniu 2m?

11. Ile potrzeba ciepła(energii cieplnej) aby 2,5 kg wody ogrzać o 12 stopni? Ciepło właściwe wody wynosi 4200/J/kg*K ?

12. Ile wody ogrzano o 2 K jeśli zużyto przy tym 8,4 kJ energii?

13. Na stopienie kawałka lodu zużyto 134 kJ energii. Jaka była masa tego lodu? Ciepło topnienia lodu wynosi 335 000 J/kg.

14. Natężenie prądu wynosi 0,4 A. Ile czasu potrzeba, aby przepłynął przez niego ładunek 0,05 C?

15. Jakie jest napięcie prądu jeśli przez opornik o oporze 2,1oma przepływa prąd o natężeniu 6300mA?

16. Ile czasu potrzebuje ciało, które porusza się z przyspieszeniem 6m/s2 na przebycie 12m?

17. Jaka jest prędkość fali o długości 0,4m jeśli jej częstotliwość wynosi 60HZ?

18. Mężczyzna o masie 80kg stojący na deskorolce rzucił przed siebie przedmiot o masie 5kg z prędkością 16m/s. Z jaką prędkością mężczyzna cofnął się do tyłu?

19. Ciało ma ciężar 234kN. Jak jest jego masa?

20. Ciało spada prze 42,3 s. Jaką prędkość uzyska na koniec spadania?

21. Na huśtawce siedzą dwaj chłopcy jeden o ciężarze 400N a drugi 600N. Lżejszy siedzi w odległości 3m od środka huśtawki. Jak daleko od środka musi usiąść drugi chłopak aby huśtawka była w równowadze?

22. Jaka jest masa ciała, jeśli podniesione na wysokość 3m posiada energię 6,9kJ?

24. Jaką prędkość posiada pojazd o masie 0,6t jeśli jego energia wynosi 1,2kJ?

25. Jaki jest opór zastępczy trzech oporników o wartościach 2,4 i 5 omów połączonych równolegle?25. Praca jaką wykonał prąd o natężeniu 4A w czasie 2,1h wynosi 16,4 kW. Jakie jest napięcie?

26.Praca jaką wykonał piecyk elektryczny o mocy 4,4kW wynosi 2,64 kWh, Jak długo był włączony?

27. Jakie ciepło wydzieliło się na oporniku o oporze 0,4 oma w czasie 12 s jeśli natężenie prądu wynosi 2,5A?

28. Uzwojenie pierwotne transformatora ma 400 zwojów a wtórne 1800 zwojów. Jakie będzie napięcie na uzwojeniu wtórnym jeśli na pierwotnym ma wartość 12V?

29. Zamień 2,4kWh na J.

30.Echo odbite od góry zostało usłyszane po 6 sekundach od krzyku. Jak daleko jest do góry. Przyjmij prędkość dźwięku 330m/s.

31. Jak daleko uderzył piorun jeśli od błyskawicy do usłyszenia grzmotu minęło 9s. Przyjmij prędkość dźwięku 330m/s.

32. Ciśnienie w wodzie na pewnej głębokości ma wartość 7kPa. Jaka jest ta głębokość?

33. Jaka będzie siła wyporu, która działa na przedmiot o objętości 400cm3, który zanurzono w cieczy o gęstości 800kg/m3

1

Odpowiedzi

2009-11-16T20:43:15+01:00
Nikt nie rozwiaze ci 33 zadan na raz. musisz to porozdzielac na mniejsze.