PROSZĘ O POMOC;]

Zadanie 1
Zmień jednostki.
a) 140g=....kg
b) 48kg=....dag
c) 84mg=....dag
d) 62g=....dag
e) 4dag=....g
f) 195g=....mg
g) 0,85dag=....kg
h) 455mg=....kg

Zadanie 2
Ciało zważono na wadze szalkowej.Waga była w równowadze,gdy na szalce leżały odważniki o masach:
50g, dwa po 20g, 5g, 1g, 500mg, dwa po 200mg, 20mg i 10mg

a)jaka jest masa tego ciała?

b)jaki jest jego ciężar?

Zadanie 3
Jaki jest ciężar ciała o masie 10,4kg?

Zadanie 4
Oblicz masę ciała o ciężarze 155N.

Zadanie 5
Na dwie kulki wykonane z dwuch różnych substancji, stali i szkła,działa taka sama siła ciężkości.Która z kulek ma większą masę?

Zadanie 6
Połącz masę i ciężar z odpowiednimi określeniami.

1.wielkość liczbowa
MASA 2.wielkość ta jest niezmienna dla danego ciała
3.zależy od położenia ciala względem Ziemi
CIĘŻAR 4.jednostką podstawową tej wielkości jest kilogram
5.jednostką podstawową tej wielkości jest niuton
6.mierzysz ją za pomocą siłomierza
7.wyzanaczas ją za pomocą wagi
Zadanie 7
Ułóż wymienione jednostki masy od największej do najmnejszej: kilogram, tona, gram, cetnar, kamień, łut, dekagram, grzywna, karat.
Napisz wiekimi litermi nazwy jednostek masy używane w Układzie Sl.

Zadanie 8
Stary przepis na naeśniki zaczynał się tak:

,,8 uncji mąki przennej,
1 uncja niesłonego masła,
1 pinta mleka(troche więcej niż 0,5litra)
2 średnie jajka,
szczypta soli"

Napisz przepis,podając masę gramach.

Zadanie 9
Czy twój ciężar byłby taki sam na plaży w Sopocie jak na szczycie Mt.Everest?

Pmiętaj że g=10N/kg tylko na wysokości 0 m n.p.m.!

Zadanie 10
Trzy pomarańcze mają cięzar 9N,zaś jeden arbuz ma masę 1,7kg.
Ile wynosi ciężar wszystkich owoców?

Zadanie 11
Jaką masę pokazałaby waga,na której położonoby owoce wymienione w zadaniu 10?

Zadanie 12
Na kostce twarogu w sklepie napisano ,,waga 570g".Czy to jest poprawny zapis?
Jak powinno być napisane?

Zadanie 13
Obejrzyj odważniki znajdujące się w szkolnym komplecie odważników do wagi szalkowej.Zwróć uwagę na wielkość najmniejszych odważników.Wymień dwie sytuacje, w których dokladność ważenia do 0,01g magłaby być za mała.Wymień dwie sytuacje, w których ważenie z aż taką dużą dokładnością nie jest konieczne.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T18:56:09+01:00
Zadanie 1

a) 140g=0,14kg
b) 48kg=4800dag
c) 84mg=0,000084dag
d) 62g=6,2dag
e) 4dag=40g
f) 195g=.1950mg
g) 0,85dag=0,0085kg
h) 455mg=0,0000455kg

Zadanie 2

a) 54dag

b)5,4N

Zadanie 3
104N

Zadanie 4
15,5

Zadanie 5
takie same

Zadanie 6

1.wielkość liczbowa - masa - jednostką podstawową tej wielkości jest kilogram, wyznaczasz ja za pomoca wagi
2.wielkość ta jest niezmienna dla danego ciała - ciężar zależy od położenia ciała względem Ziemi
3. jednostką podstawową tej wielkości jest kilogram
jednostką podstawową tej wielkości jest niuton -mierzysz ją za pomocą siłomierza

Zadanie 7
M, CM, MM,


Zadanie 9
Nie

Zadanie 10
26N

Zadanie 11
2,6kg

Zadanie 12
masa

Zadanie 13
żelazo, aluminium
11 3 11