Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-01-12T19:48:55+01:00

Mianownik   -   bestia  ,  komedia  , awaira

dopelniacz  -    besti   ,   komedi   , awari

celownik     -   besti    ,  komedi    , awari

biernik       -    bestie  ,  komedie  , awarie

narzędnik     - z bestią  , z komedią , z awaria

miejscownik  - o besti   ,o komedi  , o awari

wolacz           -  bestia   ,komedia  , awaria