No więc mam takie zadO .
Musze opisać jeden z obrazkÓw ja wybrałam wulkan .
I musze napisac opowiadanie ale musza byc odp do tych pytań /
U mnie ten wulkan wybucha w Sycyli.
A to te pytania :
1.Where were you?.
2.What were other people doing?
3.What happened?
4.What did you do?.
5.What did you do afterwards ?
6.How did you feel afterwards>
Musi być to w opowiadaniu oczywiście prosze w wersji angielskiej ale poprosze też o tłumaczenie. PLissss .

1

Odpowiedzi

2009-11-16T19:57:52+01:00
Witaj kolezanko;)
Prosilas mnei o odp. dam ale ty mi dasz "najlepsza odp";]
to jest po polsku

Etna (w średniowieczu nazywana Mongibello), czynny wulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jest to najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny (145 km obwodu u podnóża). Wysokość 3340 m n.p.m. (wskutek wybuchów ulega zmianom).

Wulkan powstał w trzeciorzędzie. Zbudowany jest głównie z trachitów i bazaltów. Z krateru na szczycie wydobywają się pary i gazy, w czasie erupcji – bomby wulkaniczne i popiół. Ponad 270 kraterów bocznych. Na wschodnim stoku rozpadlina (Valle del Bove) o stromych ścianach, głębokości do 1000 m. Dolne stoki są gęsto zaludnione, pola uprawne, sady i winnice sięgają ok. 800-900 m n.p.m. Górna granica lasu na wysokości 2200 m n.p.m. (lasy zrzucające liście: dębowe i kasztanowe oraz bukowe). Do 3000 m n.p.m. murawy wysokogórskie, powyżej zastygła lawa, w górnym piętrze przez większą część roku pokryta śniegiem (miejscami pola firnowe). Na wysokości 2942 m n.p.m. znajduje się obserwatorium wulkanologiczne. Od V wieku zanotowano 80 dużych wybuchów, z których najsilniejszy był ten z 1669 roku, kiedy została zniszczona Katania. Ostatnia erupcja wulkanu miała miejsce w maju 2008 roku.


Etna (in the Middle Ages called Mongibello), an active volcano in Italy, on the east coast of Sicily. It is the highest in Europe and the largest volcanic cone (145 km circumference of the foot). Elevation 3340 meters above sea level (due to explosions is changing). Volcano formed in the Tertiary. It is built mainly from trachitów and basalts. The crater at the top of the steam escapes and gases during the eruption - lava bombs and ash. More than 270 craters side. On the eastern slopes of the rift (Valle del Bove) with steep walls, the depth of 1000 m. The lower slopes are densely populated, cultivated fields, orchards and vineyards date back to about 800-900 m asl The upper limit of the forest at an altitude of 2200 meters (deciduous forests : oak and chestnut and beech). To 3000 m high mountain grasslands, over frozen lava, the upper floor of most of the year covered by snow (firnowe box seats). At an altitude of 2942 meters above sea level is the observatory vulcanological. From the fifth century there were 80 major explosions, of which the strongest was that of 1669, when it was destroyed Catania. The last eruption of the volcano took place in May 2008.


a to po angielsku;]]
Pozdro koleszSzanko;D
Licze na "najlepsiejsze;]] bo ja 1 klasa gim"
1 5 1