1.Telewizor z 22% podatkiem VAT kosztuje 854 zł. Jaka jest jego cena netto, tzn. bez podatku VAT?

2.Cenę komputera obniżono o 10%. Następnie obniżono ją o kolejne 10%. Komputer po obu obniżkach kosztuje 2430 zł. Oblicz cenę tego komputera przed obydwiema obniżkami.

UWAGA: Proszę o rozwiązanie i odpowiedź na jutro mam te zadanie!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-16T18:13:23+01:00
1.Telewizor z 22% podatkiem VAT kosztuje 854 zł. Jaka jest jego cena netto, tzn. bez podatku VAT?

854:122%=7
7*100=700

700

2.Cenę komputera obniżono o 10%. Następnie obniżono ją o kolejne 10%. Komputer po obu obniżkach kosztuje 2430 zł. Oblicz cenę tego komputera przed obydwiema obniżkami.

2430:100*10=243
2430+243=2673
2673:100*10=267.30zl
2673+267.30zl=2940.30zl

2940.30zl
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:16:36+01:00
1)
854 zł * 0,78 = 666 zł 12 gr

odp.: cena netto wynosi 666,12zł.

2) a) po drugiej obniżce: 2430 zł
przed drugą obniżką:
2430 - 90%
X - 100%

X = (100% * 2430zł) : 90% = 243000 : 90 = 2700

Komputer przed drugą podwyżką kosztował 2700 zł

b) po pierwszej obniżce kosztował 2700 zł.
przed obniżką:
2700 zł - 90%
X - 100%

X= (2700 zł * 100 % ) : 90% = 270000 : 90 % = 3000 zł

Odp.: Komputer przed obniżkami kosztował 3000 zł.
2 3 2
2009-11-16T18:59:04+01:00
2.
2700 - 90 %
x - 100 %
x=100%x2700/90%=3000